wyszukiwanie Wyposażenie i materiały przemysłowe na życzenie "Wyposa��enie Ca��ego Sklepu. MEGA OKAZJA !!!" w mieście Opole

0
Franczyzobiorca Sklepu Żabka w Opolu

opole.lento.pl Opole

Opis oferty:Współpraca oparta na naszym doświadczeniu i Twojej przedsiębiorczości. Nasza oferta Franczyzowa skierowana jest zarówno do osób posiadających doświadczenie w handlu, jak i nowych przedsiębiorców na rynku. W 2016 roku Żabka Polska wdrożyła nowoczesny system franczyzowy, który łączy przedsiębiorczość franczyzobiorców z zaletami dużej organizacji, tj. siłą zakupową, spójnym asortymentem, logistyką i komunikacją. Nowoczesny system franczyzowy Żabki zapewnia franczyzobiorcom jeszcze większą pewność w prowadzeniu biznesu. Zobacz, dlaczego warto wybrać franczyzę w naszej sieci: -zyskujesz gwarancję minimalnego przychodu w wysokości 15 000 zł, wystarczy prawidłowo wykonywać umowę franczyzową -Zarabiasz z marżą, która wynosi u nas minimum 5%, a może być jeszcze wyższa -odbierasz premie za osiągane cele sprzedażowe -odbierasz wyposażony i zaopatrzony sklep, dzięki czemu już pierwszego dnia możesz zająć się sprzedażą -korzystasz z ochronnego parasola finansowego przez pierwsze trzy miesiące działalności -sieciowe reklamy i inne materiały marketingowe wspierają sprzedaż w Twoim sklepie -uczysz się na bezpłatnych szkoleniach, jak z sukcesem prowadzić własny biznes -korzystasz z opieki partnera biznesowego Od kandydatów na Franczyzobiorców oczekujemy: -Gotowości do prowadzenia działalności gospodarczej -Przedsiębiorczości – to cecha niezbędna w handlu -Umiejętności kierowania zespołem -Pozytywnego nastawienia do klienta , zaangażowania, optymizmu i motywacji -Znajomości obsługi komputera (m.in. Pakiet Office) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy pod adresem: https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 486 - pokaż numer telefonu - lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Administrator będzie przetwarzał następujące Pani / Pana dane osobowe podane w formularzu kontaktowym. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: • Przeprowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy o współpracę franczyzową Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest: niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: • współpracownicy administratora • dostawcy usług IT Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do zawarcia umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim UE Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest konieczne do jej zawarcia– bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy współpracy franczyzowej.

25.12|08:22