wyszukiwanie przedmioty dla dzieci na życzenie "Interaktywna Zabawka "

0
Zabawka interaktywna Gąsienica

www.olx.pl 15 Kostrzyn nad Odrą

Sprzedam zabawkę interaktywną. Gąsienica świeci, jeździ oraz gra. Przy każdym okreceniu kółka zmienia się muzyka ( na każdym z trzech kółek). Kółka i głowa są zdejmowane. Istnieje możliwość wysyłki

28.11|02:39

0
Mówiące krzesełko - interaktywna zabawka!!!

sprzedajemy.pl Dęblin

Używana zabawka interaktywna - Mówiące krzesełko w języku polskim !!! Stabilne krzesełko stanowi wygodne oparcie dla dziecka podczas karmienia i zabawy. Interaktywny stoliczek, służący do zabawy, wspomaga sprawność manualną dziecka. Można go łatwo odczepić od blatu. Rozwija zdolności poznawcze, a także stymuluje i wspomaga rozwój zmysłów; wzroku, słuchu i dotyku. Poprzez zabawę wspomagany jest rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dzięki pięciopunktowym mocowaniom szelek dziecko będzie w nim bezpieczne. Bardzo dobry stan. Oryginalne pudełko z instrukcją. 100% sprawny.

20.11|17:50

0
*SUPER* Gadający Chomik- Interaktywna zabawka

www.olx.pl 57 Stawiski

G‍adający Chomik- Interaktywna zabawka 3 KOLORY PREZENT 3 KOLORY • Brązowy c‌iemny • Brązowy jasny • Szary Ze względu na o‌graniczoną ilość wysyłamy Foteliki kurierem z magazynu zewnętrznego któr‌ego nie mamy na miejscu Koszt wysyłki: -Płatność przy odbiorze 57zł + 20z‌ł=77zł -Wpłata na konto bankowe 57zł + 15zł=72zł Zamówienie skła‍dać można telefoniczne 7 246 - pokaż numer telefonu - 9 lub poprze‍z wiadomość OLX Zdjęcia, pełny opis + F‍ilm z montażem + Realne zdjęcia fotelika--> (skopiuj link d‌o przeglądarki internatowej, aby wejść w pełny opis chomika) ** Opis ** Gadający Int‍eraktywny Chomiczek rozbawi nawet największych pesymistów Sprawi, że uś‌miech i radość zapanują w Domu i poza Nim. Chomik Powtarza W‍szystkie Zasłyszane Słowa, a w d‍odatku mówi zabawnym piskliwym głosikiem. Porusza się przy ty‌m i radośnie podskakuje. Chomiczek nie t‌ylko sprawi uśmiech na twarzy Twojej Pociechy, ale też nauczy poprawnie wymawi‌ać słowa Dziecka oraz poprawi jego aparat mowy ?? Chomiki Już Czekają Na Ciebie !‍! Dostępne w 3 kolorach • Brązowy ciem‌ny • Brązowy jasny • Szary Wymiary chomika: • Wysokość ok 17 cm - Podst‍awa 7,5 cm x 6,5 cm. • Zasilanie 3x AAA • Włącznik O‍N/ OFF Chomik Powtarza Wszystki‍e Zasłyszane Słowa, a w dodatku mówi zabawnym piskliwym głosikiem. Porusza się przy tym i rado‌śnie podskakuje. Chomiczek zapewnia ochronę dziecka pr‌zed dostępem do baterii, dzięki czemu nasz chomiczek staje s‍ię bezpieczną formą rozrywki dla n‍aszego maluszka. Łatwa możliwość wyprania futerka zapewnia higieniczną zabawę i u‌trzymanie chomiczka w czystości Nasz Chomiczek uczy Dziecko Prawidło‍wej Wymowy. Sprawie ogrom‍ną przyjemność nie tylko dziecku,ale również rodzicom którzy widzą ogro‍mne postęp w wymowie Dziecka. Dzięki niewielkim rozmiarom N‌aszego Chomiczka , można go p‍rzewozić w każde miejsce. Jeżeli Twoje Dziecko Uczy się mówić - Jest to Idealna Zab‌awka Dla Niego, a Rodzice Znajdą Swoje 5 min, Aby Poczuć się jak Dzi‍eci. Ze względu na ograniczoną ilość wysyłamy Foteliki kurie‍ra z magazynu zewnętrznego którego nie mamy na miejscu K‌oszt wysyłki: --Płatność przy odbiorze 57zł + 20zł=77zł -Wpłata na konto bankow‌e 57zł + 15zł=72zł Zamówienie składać można telefoniczne 7‍ 246 - pokaż numer telefonu - 9 lub poprzez wiadomość OLX Zdjęcia, pełny o‌pis + Film z m‌ontażem + Realne zdjęcia chomika--> (skopiuj link do przeglądarki i‍nternatowej, aby wejść w pełny opis Chomika) www.niecodziennegadzety.pl

16.11|04:01

0
*SUPER* Gadający Chomik- Interaktywna zabawka

www.olx.pl 57 Szepietowo

Gadający Chomi‌k- Interaktywna zabawka 3 KOLORY PREZENT 3 KOLORY • Brązowy ciemny • Brązowy jasny • Szary Z‌e względu na ograniczoną ilość wysyłamy Foteliki kurierem z m‌agazynu zewnętrznego którego nie mamy na miejs‍cu Koszt wysyłki: -Płatność p‌rzy odbiorze 57zł + 20zł=77zł -Wpłata na konto bankowe 5‍7zł + 15zł=72zł Zamówienie składać można telefoniczne 724 - pokaż numer telefonu - lub poprze‍z wiadomość OLX Zdjęcia, pełny opis + Film z montażem + R‍ealne zdjęcia fotelika--> (skopiuj link do przeglądarki inter‌natowej, aby wejść w pełny opis chomika) ** Opis ** Gadający Interaktywny Chomicz‍ek rozbawi nawet największych pesymi‌stów Sprawi, że uśmiech i radość zapanują w Domu i poza Nim. Chomik Powtar‍za Wszystkie Zasłyszane Słowa, a w dodatku mówi zabawnym piskli‌wym głosikiem. Porusza się przy tym i radośnie podskakuje. C‍homiczek nie tylko sprawi uśmiech na twarzy Twojej Pociechy, a‍le też naucz‍y poprawnie wymawiać słowa Dziecka oraz poprawi jego aparat mowy ?? Chomiki Już Czekają Na Ci‌ebie !! Dostępne w 3 kolorach • Brązowy cie‌mny • Brązowy jasny • Szary Wymiary chomika: • Wysokość ok 17 cm - P‌odstawa 7,5 cm x 6,5 cm. • Zasilanie 3x AA‌A • Włącznik ON/ OFF Chomik Powtarza Wszystkie Zasłyszane Słowa, a w d‍odatku mówi zabawnym pi‌skliwym głosikiem. Porusza się przy tym i radośnie podskakuje. Chomiczek zapew‌nia ochronę dziecka przed dostępem do baterii, dzięki czemu nasz chomiczek staje się bezpie‍czną for‌mą rozrywki dla naszego maluszka. Łatwa możliwość wyprani‍a futerka zapewnia higieniczną zabawę i utrzymanie chomiczka w czystości Nasz Chomiczek uczy Dziecko Prawidło‍wej Wymowy. Sprawie ogromną przyjemność ni‍e tylko dziecku,ale również rodzicom którzy widzą ogromne p‍ostęp w wymowie Dziecka. Dzięki niewie‍lkim rozmiarom Naszego Chomiczka , można go przewozić w każde miejsce. Jeżeli Twoje Dziecko Ucz‌y się mówić - Jest to Idealna Zabawka Dla Nieg‌o, a Rodzice Znajdą Swoje 5 min, Aby Poczuć się jak Dzieci. Z‍e względu na ogr‍aniczoną ilość wysyłamy Foteliki kuriera z magazynu zewnętrznego którego nie mamy na m‌iejscu Koszt wysyłki: --Płatność przy odbiorze 57zł + 20z‍ł=77zł -Wpłata na konto bankowe 5‌7zł + 15zł=72zł Zamówienie składać można telefoniczne 724 - pokaż numer telefonu - lub poprzez wiadomość OLX Zdjęcia‌, pełny opis + Film z montażem + Rea‌lne zdjęcia chomika--> (skopiuj link do przeglądarki internatowej, aby wejść w pełny o‍pis Chomika) www.niecodziennegadzety.pl

16.11|04:01

0
*SUPER* Gadający Chomik- Interaktywna zabawka

www.olx.pl 57 Łaszczów

Gadający Chomik- Interak‌tywna zabawka 3 KOLORY PREZENT 3 KOLORY • Brązowy ciemny • Brązowy jasny • Szary Ze wzglę‍du na ograniczoną ilość wysyłamy Foteliki kuri‌erem z magazynu zewnętrznego którego nie mamy na m‌iejscu Koszt wysyłki: -Płatność przy o‍dbiorze 57zł + 20zł=77zł -Wpłata na konto bankowe 57zł + 15zł=72zł Zamówienie składa‍ć można telefoniczne 724 - pokaż numer telefonu - l‌ub poprzez wiadomość OLX Zdjęcia, pełny opis + Film z montażem + Realne zdjęcia fotelika‌--> (skopiuj link do przeglądarki internatowej, a‍by wejść w pełny opis cho‍mika) ** Opis ** Gadający Interaktywny Chomiczek rozbawi nawet największych pesymistów Sprawi, że uś‍miech i radość zapanują w D‌omu i poza Nim. Chomik Powtarza Wszystkie Zasłyszane Słowa, a w dodatku mówi zabawnym piskliwym gł‌osikiem. Porusza się przy tym i r‌adośnie podskakuje. Chomiczek ni‍e tylko sprawi uśmiech na twarzy Twojej Pociechy, ale też nauczy poprawnie wymawiać słowa Dziecka oraz popraw‌i jego aparat mowy ?? Chomiki Już Czekają Na Ciebie !! D‍ostępne w 3 kolorach • Brązowy ciemny • Brązowy jasny • Sza‌ry Wymiary chomika: • W‍ysokość ok 17 cm - Podstawa 7,5 cm x 6,5 cm. • Zasilanie 3x AAA • Włącznik ON/ OFF C‍homik Powtarza Wszystkie Zasł‌yszane Słowa, a w dodatku mówi zabawnym piskliwym głosikiem. Porusza się p‌rzy tym i radośnie podskakuje. Chomiczek zapewnia ochr‌onę dziecka przed dostępem do baterii, dzięki czemu nasz chomi‍czek staje się bezpieczną form‌ą rozrywki dla naszego maluszka. Łatwa możliwość wyprania futerka zapewnia higieniczną zabawę i utrzymanie chom‍iczka w c‍zystości Nasz Chomiczek uczy Dziecko Prawidłowej Wymowy. Sprawie ogromną przyjemność n‌ie tylko dziecku,ale również rodzicom którzy widzą o‍gromne postęp w wymowie Dziecka. Dzięki niewielkim rozmiarom N‌aszego Chomiczka , można go p‌rzewozić w każde miejsce. Jeżeli Twoje Dziecko Uczy się mówić - Jest to Idealna Zabawka Dla Niego, a Rodzice Zn‍ajdą Swoje 5 min, Aby Poczuć się jak Dzieci. Z‍e względu na ograniczoną ilość wysyłamy Foteliki kuriera z maga‍zynu zewnętrznego którego nie mamy na miejscu Koszt wysyłki: -‌-Płatność przy o‍dbiorze 57zł + 20zł=77zł -Wpłata na konto bankowe 57zł + 15zł=72zł Z‍amówienie składać można telefoniczne 724 - pokaż numer telefonu - lub poprzez w‍iadomość OLX Zdjęcia, pełny opis + Film z m‍ontażem + Realne zdjęcia chomika--> (skopiuj link do przeglądarki internatowej, aby wejść w pełny opis Chomika) www.niecodziennegadze‌ty.pl

16.11|04:01

0
My YooHoo od SIMBA-TOYS Interaktywna zabawka

www.olx.pl 40 Glinne

Zabawka w 100% sprawna. Opis na ytube https://www.youtube.com/watch?v=aeGJ-z7-Fj0 Mozliwa wysylka. *kontakt najlepiej przez olx

18.11|20:59

0
Gadający chomik- interaktywna zabawka figurka hit

sprzedajemy.pl Sejny

Gadający chomik- interaktywna zabawka 3 kolory Gadający interaktywny chomiczek rozbawi nawet największych pesymistów sprawi, że uśmiech i radość zapanują w domu i poza nim. Chomik powtarza wszystkie zasłyszane słowa, a w dodatku mówi zabawnym piskliwym głosikiem. porusza się przy tym i radośnie podskakuje.[zobacz video poniżej ] Chomiczek nie tylko sprawi uśmiech na twarzy twojej pociechy, ale też nauczy poprawnie wymawiać słowa dziecka oraz poprawi jego aparat mowy :) Chomiki już czekają na ciebie ‼‼ Dostępne w 3 kolorach: - ciemny brąz - jasny brąz - szarym Wymiary chomika: - wysokość ok 17 cm - podstawa 7,5 cm x 6,5 cm - zasilanie 3x aaa - włącznik on/ off Dostępne w 3 kolorach: - brązowym - ciemny - brązowym - jasnym - szarym Chomik powtarza wszystkie zasłyszane słowa, a w dodatku mówi zabawnym piskliwym głosikiem. porusza się przy tym i radośnie podskakuje. [zobacz video poniżej ] Chomiczek zapewnia ochronę dziecka przed dostępem do baterii, dzięki czemu zabawka staje się bezpieczną formą rozrywki dla naszego maluszka. Łatwa możliwość wyprania futerka, zapewnia higieniczną zabawę i utrzymanie chomiczka w czystości( wystarczy odciąć opaskę ). Nasz chomiczek uczy dziecko prawidłowej wymowy. sprawia ogromną przyjemności nie tylko dziecku, ale i rodzicom którzy widzą ogromne postępy w wymowie dziecka. Chomiczek to idealna przykład zabawki która ucząc bawi. Przekonaj się oglądając [ video poniżej ]. Rozmiar chomiczka - wysokość ok 17 cm - podstawa 7,5 cm x 6,5 cm Dzięki niewielkim rozmiarom naszego chomiczka, możemy przewozić w każdej miejsce. Chomiczek uczy dzieci już od małego :) Jeżeli twoje dziecko dopiero uczy się mówić jest to idealna zabawka dla niego, a i rodzice znajdą swoje 5 minut aby poczuć się jak dzieci. Wszystkie produkty można zamówić: -telefonicznie 724 66 22 59 -poprzez wiadomość -w naszym sklepie internetowym wpisując tytuł produktu w naszym sklepie Posiadamy wyłącznie sklep internetowy. produkty wysyłamy kurierem pod wskazany adres, koszt to : -15 zł wpłata na konto -25 zł płatność przy odbiorze

25.11|22:57

0
Promocja Gadający Chomik- Interaktywna zabawka

www.olx.pl 57 Kwidzyn

Gadają‌cy Chomik- Interaktywna zabawka 3 KOLORY PREZENT 3 KOLORY • Brązowy ciemny • Brązowy jasny • Szary Ze wz‍ględu na ograniczoną ilość wysyłamy Foteliki kuri‌erem z magazynu zewnętrznego którego nie mamy na miejscu Koszt wy‌syłki: -Płatność przy odbiorze 57zł + 20zł=77zł -‌Wpłata na konto bankowe 57zł + 15zł=72zł Zamówienie składać można telefoniczn‌e 724 - pokaż numer telefonu - lub poprzez wiadomość O‍LX Zdjęcia, pełny opis + Film z monta‍żem + Realne zdjęcia fotelika--> (skopiuj link do przeglądarki internatowej, aby wejść w pełny o‌pis chomi‍ka) ** Opis ** Gadający Interaktywny Chomiczek rozbawi nawet największ‍ych pesymistów Sprawi, że uśmiech i radość zapanują w Domu i p‍oza Nim. Chomik Powtarza Wszystkie Zasłyszane Słowa, a w d‌odatku mówi zabawnym piskliwym głosikiem. Porusza się przy tym i radośnie podskakuje‌. Chomiczek nie tylko sprawi uśmiech na twarzy T‍wojej Pociechy, ale też nauczy popra‍wnie wymawiać słowa Dziecka oraz poprawi jego aparat mowy ?? C‌homiki Już Czekają Na Ciebie !! Dostępne w 3 kolorach • Brązowy ciemny • Brązowy jasny • S‌zary Wymiary chomika: • Wysokość ok 17 cm - Podstawa 7‍,5 cm x 6,5 cm. • Zasilanie 3x AAA • W‍łącznik ON/ OFF Chomik Powtarza Wszystkie Zasłysz‍ane Słowa, a w dodatku mówi zabawnym piskliwym głosikiem. Porusza się przy tym i r‌adośnie podskakuje. Chomiczek zapewnia ochronę dziecka przed dost‍ępem do b‍aterii, dzięki czemu nasz chomiczek staje się bezpieczną formą rozrywki dla n‌aszego maluszka. Łatwa możliwość wyprania futerka zapewnia higieniczną zabawę i utrzyman‍ie chomiczka w czystości Nasz Chomiczek uczy Dziecko Prawidł‌owej Wymowy. Sprawie ogromną przyjemność n‌ie tylko dziecku,ale również rodzicom kt‍órzy widzą ogromne postęp w wymowie Dziecka. Dz‍ięki niewielkim rozmiarom Naszego Chomiczka , można go p‍rzewozić w każde miejsce. Jeżeli Twoje Dziecko Uczy się m‍ówić - Jest to Idealna Zabawka Dla Niego, a Rodzice Znajdą Swoje 5 m‌in, Aby Poczuć się jak Dzieci. Ze względu na ograniczoną ilość wysyłamy Foteliki kurier‍a z magazynu zewnętrzneg‌o którego nie mamy na miejscu Koszt wysyłki: --Płatność p‌rzy odbiorze 57zł + 20zł=77zł -Wpłata na konto bankowe 57zł + 15zł=72zł Zamówienie składać mo‌żna telefoniczne 724 - pokaż numer telefonu - lub poprzez wiadomość OLX Zdjęcia, p‌ełny opis + Film z montażem + Realne zdjęcia chomika--> (‌skopiuj link do przeglądarki internatowej, a‍by wejść w pełny opis Chomika) www.niecodziennegadzety.pl

17.11|03:13

0
Vtech Migocząca Hula-Kula zabawka interaktywna

sprzedajemy.pl Warszawa

Migocząca Hula–Kula Vtech to interaktywna zabawka stworzona z myślą o małych odkrywcach. Mechanizm samoczynnie wprawiający Hulę-Kulę w ruch, wesołe dźwięki i kolorowe światełka zachęcają malucha do raczkowania i podążania za zabawką. Hula-Kula rozwija wyobraźnię, wspomaga rozwój sensoryczny i umiejętności motoryczne, dostarczając przy tym dzieciom wiele radości. Hula-Kula otrzymała wyróżnienie w konkursie "Świat przyjazny dziecku" organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz nagrodę "Najlepszy Produkt 2011" przyznawaną przez miesięcznik Dziecko. Cechy zabawki: * samoczynne wprawianie zabawki w ruch * funkcja automatycznego wyłączania oszczędzająca baterie * 2 poziomy głośności * funkcjonalne i trwałe wykonanie * wypukłe kształty zwierzątek, biedroneczka kręcąca kółeczka i kolorowe tasiemki zapewniające dodatkowe wrażenia dotykowe Dane szczegółowe: * zabawka wymaga 3 baterii typu AA (brak w zestawie) * wiek dziecka - powyżej 6 miesięcy * polska wersja językowa Kula jest nowa, ale bez opakowania. list polecony priorytetowy - 11 zł

11.12|01:39

0
Interaktywna lalka Isabella

www.olx.pl 50 Racibórz

Maluchy pokochają opiekę nad tą uroczą lalką od Chad Valley.Lalka Issabel posiada siedem funkcji interaktywnych, które pozwalają jej naśladować reakcje prawdziwego niemowlaka. Funkcje aktywuje się poprzez włożenie smoczka do buzi, naciśnięcie brzuszka, rączki czy nóżki. W zestawie smoczek, talerzyk, łyżeczka, widelec, butelka na mleko i zasypka do pupy (brak śliniaczka). Wymiary opakowania 40 x 20 x 10 cm Wysokość lalki 40 cm Zabawka odpowiednia dla dziecka 3+ Zabawka nowa w oryginalnym opakowaniu. Istnieje możliwość wysyłki: list polecony priorytet - 11zł paczkomat - 12zł paczka - 13zł

19.11|19:55

0
Lalka bobas, interaktywna, wys. 35 cm

www.gumtree.pl 15 Ursynów

Sprzedam używaną lalkę bobas. Po naciśnięciu brzuszka - śmieje się, płacze, chrapie, mówi mama, tata. Miękkie wypełnienie korpusu. Doskonały prezent dla troskliwe, małej "mamusi".

23.11|17:19

0
Lalka Elsa interaktywna Frozen 36 cm

www.olx.pl 120 Kraków

Szanowni Państwo Mam do sprzedania księżniczkę Elsę z bajki Kraina Lodu. Lalka jest w idealnym stanie. Posiada ruchomą głowę, ręce oraz nogi, może siedzieć. Buciki jak i sukienkę można ściągać, korona nie była ściągana od nowości. Po naciśnięciu kamienia znajdującego się na naszyjniku Elsa zaczyna śpiewać piosenkę -Mam te moc- w języku polskim, jak i w innych językach, a sukienka świeci. Jako gratis dodaję książkę "Kraina lodu" (Egmont). Możliwy również zakup siostry Elsy- Anny. Ze względu na godziny pracy i brak możliwości odbierania w niej telefonu, preferuje kontakt mailowy lub sms.

03.12|03:11

0
Vtech Psi patrol kierownica interaktywna

www.olx.pl 70 Warszawa

Sprzedam interaktywna kierownice psi patrol.Kierownica sprawna nosi normalne ślady użytkowania.Serdecznie polecam

08.12|17:45

0
Przytulanka interaktywna do zasypiania firmy PLAYSKOOL

sroda-wielkopolska.lento.pl 30

Opis oferty:Interaktywna świecąca przytulanka firmy PLAYSKOOL dostarczy każdemu maluszkowi niezwykłą moc zabawy oraz sprawi, że problem z zaśnięciem minie. Laleczka stanie się przyjacielem do przytulania dla Twojego dziecka z uspokajającymi dźwiękami oraz światełkiem. Zapewnij dodatkowo od pierwszych dni maluszka rozwijanie jego zdolności manualnych - dziecko samo może uruchamiać pluszaka delikatnym uciskiem. Zabawka odgrywa różne kołysanki . Po upływie paru minut światełko zaczyna wygasać, a muzyka powoli się wycisza. Pluszak został wykonany z mięciutkiego i przyjemnego w dotyku polaru. Stan bardzo dobry. Odbiór osobisty

27.11|14:33

0
Zapf Creation Baby Annabell Lalka interaktywna

sprzedajemy.pl Rewal

Zapf Creation Baby Annabell Lalka interaktywna. Zestaw widoczny na zdjęciach, oryginalnie przymocowana nie wyjmowana. Zasilanie bateryjne 4xAA nie wchodzą w skład zestawu. Stan nowy powystawowy. UWAGA! Delikatnie podniszczony karton pogięty posklejany taśmą jak przedstawiają zdjęcia. zdjęcia realne przedstawiają sprzedawany przedmiot. (x92) Odbiór osobisty, Wysyłka konto 13 zł. Wysyłka za pobraniem 16 zł. Zapraszam na nasze inne ogłoszenia.

06.12|15:36

0
Grająca grzechotka interaktywna z melodyjkami i dźwiękami - jak NOWA

www.olx.pl 30 Warszawa

Sprzedam bardzo przyjemną zabawkę interaktywną: wygrywa wiele melodyjek i dźwięków, świeci kolorowymi światełkami, bardzo interesująca dla małego dziecka! Stan znakomity! Zabawka ta to znakomity pomysł na prezent (np. urodziny) Posiadamy również wiele innych zabawek na sprzedaż, m.in.: Telefonik Fisher Price 40 zł Muzyczny Przyjaciel Mini Bebo Fisher Price - nieużywany, z metką 50 zł Bella Mini Fisher Price - nieużywana, z metką 50 zł Garnuszek na klocuszek Fisher Price 40 zł Muzyczna Farma Smiki - grająca z pianinkiem i odgłosami zwierząt 40 zł i inne Odbiór osobisty Zapraszam również na inne moje ogłoszenia

20.11|12:56

0
Piękna Lalka Interaktywna Mówi w 3 Językach Klaszcze Płacze

sprzedajemy.pl Mogilany

alizabawki.pl OTRZYMASZ 5% RABATU NA WSZYSTKIE ZAKUPY DOKONANE NA STRONIE alizabawki.pl PO WPISANIU KODU RABATOWEGO - "SPRZEDAJEMYPL" Szukasz czegoś ładnego i w dobrej cenie dla dziecka ?... ...Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie Śliczna Lalka Interaktywna Cicciobello- Pobaw się ze mną PRAWDZIWA PEREŁKA!!! Bardzo trudno znaleźć tak wyjątkową zabawkę w tej cenie na polskim rynku. Lalka Ciocciobello to funkcyjna lalka interaktywna Zabawka cechuje się pięknym wyglądem i znakomitą jakością. Malec płacze bez swojego smoczka. Mówi 20 fraz w 3 językach (brak j.polskiego) Lalka zdmuchuje zapaloną świeczkę na specjalnym,interaktywnym torcie urodzinowym,klaszcze rączkami i bawi się w "chowanego" zasłaniając twarz rączkami. Pomóż jej wybudować piramidkę z klocków a ta,jak prawdziwe dziecko-zburzy ją. Lalka mówi w 3 językach!!! Język w którym chcemy żeby mówiła, wybieramy poprzez odpowiednie ustawienie przłącznika z tyłu lalki. Można zobaczyć filmową reklamę tej lalki pod poniższym linkiem: http://www.youtube.com/watch?v=4xmOIK6QITg#t=4 Zestaw zawiera: -Lalkę Cicciobello - królika do uspokajania, -tort ze świeczką do gaszenia -klocki w kształcie kubków do układania -butelkę do karmienia -prezent urodzinowy. Instrukcja w j.włoskim Wielkość lalki:50 cm. Zasilanie:baterie 3 x 15 V AA (brak w zestawie) Lalka z końcówki serii Oryginalne pudełko, otwierane do sprawdzenia lalki i do zdjęć. Zdjęcia przedstawiają rzeczywisty wygląd przedmiotu. O każdej znanej nam wadzie informujemy w opisie. Gwarancja na towary outletowe - 3 miesiące i możliwość zwrotu w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki bez podania powodu. Prezentowane zdjęcia przedstawiają rzeczywisty wygląd przedmiotu. Jako legalnie działająca firma ,dajemy Ci gwarancję przestrzegania twoich praw konsumenckich !!! Wystawiamy rachunki i dajemy gwarancję. Oferujemy również zabawki i artykuły dziecięce na allegro pod nazwą użytkownika: alizabawki Jesteśmy do dyspozycji i chętnie odpowiemy na Państwa pytania i wątpliwości. Możliwa wysyłka -13 zł

27.11|02:48

0
Zabawka

www.olx.pl 20 Sławoborze

Zabawka jak nowa. Preferuję odbiór osobisty.

19.11|14:49

0
Zabawka

www.olx.pl 50 Bytom

Sprzedam kuchnie z naczyniami palniki działają odbiór szombierki

28.11|05:18

0
Kosiarka zabawka

lomza.lento.pl 40

Opis oferty:Kosiarka 480х275х193 wymiar

24.11|13:50

0
Zabawka Edukacyjna

www.olx.pl 50 Dąbrowa Górnicza

Sprzedam Zjeżdżalnię zabawka edukacyjna dla dziecka do lat 3 Świeci gra melodyjki wszystko sprawne W zestawie komplet baterii i kolorowe piłeczki ze względu na gabaryt preferowany odbiór osobisty dla upartych mogę wysłać ale cena wysyłki może wynieść drugie tyle co cena zabawki

08.12|09:09

0
Zabawka samochód policja

www.olx.pl 13 Świdnica

Sprzedam zabawke samochód policja na baterie,zabawka nosi normalne ślady użytkowania,samochod posiada efekty dzwiekowe i świetlne,zapraszam do ogledzin oraz zakupu.

20.11|05:49

0
Zabawka edukacyjna ślimak

sprzedajemy.pl Kraków

Sprzedam zabawkę Edukacyjny Ślimak Gra i uczy, zabawka interaktywna. Stan bdb

20.11|01:07

0
Telefon dotykowy interaktywny zabawka

www.olx.pl 20 Lubiechów Dolny

Smartphone-TELEFON dotykowy NOWOŚĆ!!!! Przedmiotem aukcji jest wspaniały telefon dotykowy zabawka. Telefon jest intraktywny,nowość na rynku. Wyglądem przypomina prawdziwy telefon. Można słuchać ładnej,znanej muzyki i rozmawiać z nim. Powtarza wszystkie słowa Jest na baterie(brak bateri w zestawie) Posiada smycz na której dziecko może go nosić i nie zgubi. Telefon jest nowy ładnie zapakowany,wspaniały prezent dla każdego dziecka. Kolor tylnego Panela RÓZOWY GORĄCO POLECAM!!!! Zapraszam na inne moje aukcje!!!! Po wpłacie na kon.5,50złekonomiczny polecony 10zł za pobranie 17zł

15.11|17:42

0
Zabawka wkrętarka zabawkowa dla dziecka

www.olx.pl 20 Łuków

sprzedam wkrętarkę jak na foto po naduszeniu spustu głowica się kręci automatycznie nie trzeba baterii nie zniszczona doskonała zabawa, w zestawie sama wkrętarka zapraszam

15.11|12:51

0
Ekspres do kawy zabawkowy, zabawka

www.gumtree.pl Konin

EKSPRES DO KAWY ZABAWKOWYEkspres do kawy na baterię. - w zestawie dzbanuszek do kawy- przeźroczysta miarka- światełko włączonego ekspresuIdealny prezent dla małej damy.Wymiary : 15 x 21h cmNiniejszy produkt jest produktem nowym / po wystawowym. Może posiadać nieliczne rysy lub uszkodzone opakowanie. Każdy z produktów został sprawdzony i jest sprawny. Kupującemu udzielamy 7 dniowej gwarancji rozruchowej. wysyłka z pobraniem 16 zł wysyłka po przedpłacie 14zł Możliwość odbioru osobistego w Koninie ul. Świętojańska 20A Poniedziałek - piątek, w godz. 8 - 16

19.11|16:01

0
Młotek interaktywny zabawka dla dzieci

www.olx.pl 15 Wrocław

Sprzedam zabawkę grającą młotek . Odbiór osobisty

19.11|09:41

0
zabawka czołg jeżdżący i strzelajacy

krakow.lento.pl 50

Opis oferty:czołg na baterie fajny czołg jeżdżący strzelający z migającymi światłami na 3 baterie 1,5 V nowy made in japan

27.11|00:26

0
Wężyk zabawka FISHER - PRICE

www.olx.pl 20 Białystok

Zapraszam do zakupu fajnego wężyka firmy FISHER - PRINCE. zabawka jest używana ale stan bardzo dobry. Polecam, gdyż moja córka potrafiła bawić się tym przez bardzo długą chwilę, elementy można odłączać.

30.11|19:11

0
Fisher-Price Sorter kształtów zabawka

sprzedajemy.pl Pabianice

Temu wesołemu motylkowi towarzyszy sześć kolorowych klocków o różnych kształtach do zabawy we wkładanie i wyjmowanie oraz w sortowanie! Nawet malutkie dziecko potrafi zdjąć pokrywę, aby bawić się we wkładanie i wyjmowanie. Sześć solidnych, kolorowych klocków o różnych kształtach doskonale wpłynie na sprawność małych rączek! Stan: Używana, sprawność 100%, brak uszkodzeń | Sprzedaż tylko na terenie Polski | Proszę o przemyślany zakup.

09.12|08:10

0
Drewniana zabawka Weerol - 3w1 - produkt polski!

sprzedajemy.pl Olsztyn

Weerol to definitywnie jedna z najlepiej wymyślonych drewnianych zabawek w historii! Zaprojektowany przez kreatywnego Tatę, Weerol to moc możliwości, a przy tym oszczędność przestrzeni! Dość z porozrzucanymi zabawkami w pokoju! W zestawie podstawowym dostajesz aż 3 różne opcje! Taczkę, jeździk, wózeczek - który jednocześnie może pełnić funkcję chodzika - a to dopiero początek..Zabawkę można dostosowywać do możliwości i stopnia rozwoju dziecka. Weerol od tego roku jest produkowany w POLSCE przez Naszą firmę. Tworzony jest na pół maszynowo, na pół ręcznie. Weerol to drewno, nadruk UV oraz najwyższej jakości olej, którym zabezpieczamy zabawkę. Wszystko to oczywiście w zakresie normy EN71. Jeśli masz ochotę dowiedzieć się więcej wpadnij na naszą stronę " weerol.pl " lub po prostu wygoogluj hasło WEEROL....Do zobaczenia!

14.11|14:59

0
Nowa drewniana zabawka zręcznościowa żabka

sprzedajemy.pl Warszawa

Drewniana zabawka, która ćwiczy zręczność oraz koordynację ruchowo-wzrokową. Wymiary: żabka o średnicy ok 3,5 cm, uchwyt z kwiatkiem o wysokości 14,5 cm. Drewniana manualna zabawka polegająca na podrzucaniu te żabki tak aby "wskoczyła" na ten drewniany kwiatek trzymany w ręku. Całkowita długość zabawki to ok 14,5 cm. Odbiór Warszawa Ochota

10.12|07:19

0
Kolorowy duży bączek bąk zabawka dla dzieci

sprzedajemy.pl Lublin

Duży przezroczysty wirujący bączek - nr kat.900043 Kolorowy przeźroczysty bączek - ta rewelacyjna zabawka, którą z sentymentem wspominają nawet dorośli i którą powinno mieć każde dziecko.zabawka, bawi i uczy zręczności oraz rozwija koordynację wzrokowo-ruchową. Wpraw w ruch bączka a usłyszysz jego dźwięk. - wysokość bączka ok.: 16 cm - średnica bączka ok.: 14,5 cm - sugerowany wiek: 2 lata+ - bąki pakowane są w woreczek foliowy.

24.11|09:11

0
4M Green Science kalkulator z puszki zabawka

kielce.lento.pl 35 Kielce

Opis oferty:4M Green Science kalkulator z puszki Baterie w Twoim kalkulatorze się wyczerpały?! Spokojnie! Puste puszki po napojach i dwa ołówki wytworzą wystarczająco dużo energii, aby kalkulator zadziałał. Wypełnij obie puszki słoną wodą (40 gram soli na około 400 ml. wody) do około 2/3 wysokości. Włóż ołówki do obu puszek. Upewnij się, że końcówki ołówków znajdują się w wodzie. Podłącz czerwony przewód z kalkulatora do śruby na ołówku po prawej stronie. Zrób to owijając na śrubie odsłoniętą część przewodu. Stworzysz w ten sposób dodatni biegun baterii, a podłączając czarny przewód z kalkulatora do śruby na uchwycie puszki po lewej stronie stworzysz ujemny biegun baterii. Jak to działa? Kalkulator działa, ponieważ metale w puszce i słona woda oddziaływują na siebie. To oddziaływanie nazywane jest reakcją chemiczną. Reakcja powoduje powstanie prądu elektrycznego w przewodach, które zasilają kalkulator. W bateriach zachodzi kilka reakcji, ale dwie najważniejsze to reakcje zachodzące na wewnętrznej powierzchni ścianek puszki i na końcach ołówków. Małe cząsteczki wody, zwane molekułami dzielą się na cząsteczki zwane jonami. Niektóre z tych jonów to jony wodorotlenku. Na wewnętrznej stronie ścianek puszki, aluminium łączy się z jonami wodorotlenku tworząc substancję o nazwie: wodorotlenek glinu. To uwalnia inne mikrocząsteczki, zwane elektronami, co z kolej powoduje powstawanie energii elektrycznej. Na końcach ołówków znajdujących się w słonej wodzie, tlen rozpuszczony w wodzie łączy się z wodą i elektronami grafitu, dzięki czemu powstają jony wodorotlenkuKażda z puszek staje się komórką produkującą prąd i te dwie komórki łączą się w baterię, wytwarzającą dość energii, aby zasilać kalkulator. Elektrony przepływają z pierwszej puszki wzdłuż grafitu ołówka do drugiej puszki, a z drugiej puszki, przez kalkulator, i z powrotem do grafitu ołówka w pierwszej puszce. Sól rozpuszczona w wodzie pozwala na przeniesienie elektronów z grafitu do wewnętrznych powierzchni puszki. Tlen rozpuszczony w wodzie pochodzi z powietrza. Dlatego ten rodzaj baterii nazywa się bateriami tlenowo-aluminiowymi. Potrzebne będą także, a nie są dołączone do zestawu: 2 puste, czyste puszki aluminiowe, temperówka, woda, sól, mały śrubokręt krzyżakowy. Tabela parametryczna Nr katalogowy: 3360 Obszar: Edukacyjne Rodzaj: Zestawy naukowe Wymagania wiekowe(od lat): od 8 lat Akcesoria w zestawie: - Uchwyt na puszki - 2 Ołówki - Biały przewód - Uchwyt do kalkulatora - Kalkulator z przewodami - Łączniki do ołówków - 2 Nakładki na ołówki - 6 Śrub - Papier ścierny - Pianka samoprzylepna Pozostałe parametry: Wymiary opakowania: 17x22x6 cm

13.12|14:16

0
DREWNIANA zabawka edukacyjna domek+ klocki CYFRY

sprzedajemy.pl Śleszowice

DREWNIANY DOMEK EDUKACYJNY ! W 100% EKOLOGICZNY I BEZPIECZNY Cena: 35,00 zł Drewniana zabawka zapewnia wiele godzin wspaniałej zabawy... Kolorowy domek niewątpliwie zajmie szczególne miejsce wśród zabawek Twojego dziecka. Domek w całości został wykonany z drewna bukowego, posiada zdejmowany dach oraz 19 elementów do wkładania o różnych kształtach, które uczą Twoje dziecko kształtów, licz i kolorów. WYMIARY : 19 cm x 16 cm x 15 cm Koszt wysyłki: Odbiór w punkcie po przedpłacie 10,00 zł Paczka Pocztowa- 11 zł Przesyłka kurierska- 20 zł Przesyłka kurierska pobraniowa- 22zł

26.11|16:21

0
Dźwig żuraw zabawka dla dzieci uszkodzony wysoki

www.olx.pl 20 Łuków

sprzedam żurawia ułamało się ramie stan dobry do naprawy lub części możliwa wysyłka

26.11|11:13

0
Mikroskop/ teleskop jak nowy! Sprawny na prezent zabawka

www.olx.pl 40 Gdynia

Dzień dobry! Oferuję Państwu pięknie zachowany mikroskop/ teleskop. Był kilka razy używany, jest nie zniszczony, w 100 procentach sprawny. W zestawie załączone jest bardzo wiele przyrzadów do obserwacji: szkiełka, pipety oraz wiele innych. Zachęcam do kupna, bedzie to idealny prezent na urodziny albo nadchodzące święta.

01.12|03:53

0
Duży samochód sportowy z napędem - zabawka dla dzieci

krapkowice.lento.pl 29

Opis oferty:Witam, Sprzedam duże sportowe auto – samochód wyścigowy z napędem na tylne koła do zabawy dla dziecka, w kolorze czerwonym ze srebrno-czarnymi akcentami. Samochód jest ładny i bardzo realistycznie wykonany z wytrzymałego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia. Doskonała zabawka dla małych miłośników wyścigów, która będzie zawsze stanowić dodatkową atrakcję i gwarantować dobrą zabawę. Auto jest używane, czyste, niezniszczone, sprawne, bez uszkodzeń i pęknięć - w dobrym stanie widocznym na zdjęciach. Wymiary: długość 39, szerokość 17 cm, wysokość 10 cm. Zapraszam do zakupu :) ….. oraz obejrzenia innych moich ogłoszeń. PS. Możliwość odbioru również na trasie Krapkowice - Kraków - po wcześniejszym uzgodnieniu.

07.12|04:17

0
Figurki, Ciastolina, Plastelina, Tablica, Zabawka Masza i Niedźwiedz

www.olx.pl 27 Gdańsk

WITAM. ZBLIŻAJĄ ŚWIĘTA, MOŻNA KUPIĆ COŚ FAJNEGO DLA DZIECKA. 3. CIASTOLINA Masa Plastyczna za cenę 27 zł. Najbardziej popularna plastelina związana z tą bajką. Ciastolina "Маша и Медведь" do lepienia i rzeźbienia, składa się z 18 kawałków różnych kolorów i 6 różnych foremek oraz trzech narzędzi, przeważnie to jest walec, nóż, grzebień lub łopatka. Z ciastoliny dzieci mogą zlepić różne rzeczy, przedmioty i postacie znanych filmów animowanych. Ciasto nie przylepia się do rąk i nie zostawia śladów na powierzchni roboczej. Waga 0,480 kg Masa dla lepienia - to unikatowy materiał, który stymuluje rozwój twórczych zdolności dziecka, wyobraźnie, uwagę i rozwija drobną motorykę palców u dziecka. 4. FIGURKI za cenę 30 zł. Przedmiotem sprzedaży są figurki "Маша и Медведь" do zabawy w oryginalnym opakowaniu. Figurki są wykonane z wysokiej jakości i bezpiecznego materiału, wygodnie w ręku dziecka, figurkach ruszają się ręce, nogi i głowa. Wymiar Maszy 11 cm i Niedźwiedzia 12 cm. 5. ZNIKOPIS Tablica do Rysowania za cenę 37 zł Przedmiotem sprzedaży jest Znikopis, tablica do rysowania "Маша и Медведь", na powierzchni tablicy nanosimy rysunek za pomocą specjalnego pióra, który znajduje się na górze, a za pomocą suwaka na dole rysunek znika i można rysować do nowa. Tablica o rozmiarach do rysowania 12 cm na 8 cm, a całkowita wymiar tablicy 20 cm na 19 cm. Tablica magnetyczna "Masza i Niedźwiedź" idealne do zabawy i nauki. Dla dziecka będzie niezastąpionym pomocnikiem w jego twórczych przedsięwzięciach.

11.12|20:33

0
MYSZKA MINNIE / MIKI zabawka edukacyjna 2 MODELE do wyboru

sprzedajemy.pl Opoczno

Myszka Minnie dla najmłodszych dzieci! Dzieci uwielbiają interaktywne zabawki, szczególnie, kiedy te są ulubionymi bohaterami kreskówek. Minnie wykonana została z wysokiej jakości pluszu, ma śliczne żywe kolory, jest niezwykle miła w dotyku i z pewnością przyciągnie uwagę dziecka. Wszystko co mówi myszka jest wypowiadane w języku polskim, głosem znanym z bajki. Myszka Mnnie posiada ogromną ilość atrakcji: 1. Znajdziemy tu 5 aktywnych przycisków: na lewej rączce piosenka lub wesoły śmiech, na lewej nóżce nauka o cyferkach, po środku nauka o literkach, na prawej nóżce nauka o tęczy i kolorkach, na prawej rączce wita się i opowiada mówi o księżycu. 2. Nauka odbywa się na 3 sposoby: przez krótką opowiastkę, przez krótką pioseneczkę, przez zwykłe wypowiedzenie. Myszka pomaga rozwijać umiejętności: 1. Poznawcze - Percepcja wzrokowa, słuchowa i dotykowa 2. Psychosomatyczne Koordynacja wzrokowo-ruchowa Percepcja ciała 3. Emocjonalne Uczciwość Utożsamienie Myszka Minnie na długo angażuje uwagę dziecka. Zabawka wspomaga naukę koncentracji, pobudza wyobraźnię dziecka oraz uczy rozpoznawania literek, cyferek i kolorów. To świetna zabawka edukacyjna dla najmłodszych dzieci! Ponadto może być wykorzystywana jako zwykła maskotka - przytulanka, ponieważ jest miękka i przyjemna w dotyku oraz bezpieczna dla małych dzieci. ZAWARTOŚĆ: - interaktywna Myszka Minnie dla najmłodszych dzieci WIEK: 0,5 + WYMIARY: wymiary opakowania: 33 x 26 x 16 cm wysokość maskotki: 28 cm ZASILANIE: 2 x baterie AAA 1,5 V - załączone testowe Instrukcja użytkowania baterii w Regulaminie. UWAGI: Zapoznaj się ze wskazówkami znajdującymi się na opakowaniu i zachowaj pudełko dla celów informacyjnych. Kolory i szczegóły mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych na opakowaniu.

04.12|20:08

0
Maskotka, przytulanka, zabawka, szydełko, sowa, handmade, prezent,

www.olx.pl 35 Gniezno

Przepiękne kolorowe sowy, które będą oryginalnym prezentem dla małych i dużych. Wykonane z delikatnej i miłej w dotyku włóczki. Warto je mieć bo sowy są fajne. Można je zawiesić. Dostępne są 3 sztuki widoczne na zdjęciu. Istnieje możliwość wysyłki. Wówczas należy doliczyć koszty przesyłki. Serdecznie zapraszam www.facebook.com/liliputek.handmade

30.11|07:31

0
Initial D TOYOTA Trueno AE86 Model 1:28 NOWY zabawka

www.olx.pl 138 Lusławice

WITAM. Mam na sprzedaż model samochodu TOYOTA TRUENO AE86. Skala 1:28. Samochód, którym jeździł główny bohater kultowego anime oraz filmu "INITIAL D" - Takumi Fujiwara. Wszelkie detale autka takie jak w serialu, napisy, kolorystyka, detale. Wersja biała z czarną maską (na tą chwilę brak) oraz z białą maska. Długość modelu - 15 cm, szerokość - 5,8 cm, wysokość - 5,5 cm. Stan NOWY, IDEALNY - oryginalnie zapakowany, wyjęty z opakowania tylko raz w celu sprawdzenia stanu pojazdu. Otwierane drzwi, klapa bagażnika i maska, podnoszone światła oraz ŚWIECĄCE ŚWIATŁA I DŹWIĘKI!!! Model na podstawce, ale można go zdemontować z podstawki i mieć normalny samochód do zabawy:) Autko wyprodukowane w Chinach, ale jakość bardzo dobra. Autko jest już w Polsce więc szybka dostawa:) POLECAM fanom serialu jak również wszystkim, którzy chcą mieć super autko w kolekcji:) SUPER prezent:):) polecam Posiadam też autko w delikatnie uszkodzonym pudełku, lekko przygiętym. Zabawka - stan idealny. Jeśli komuś nie zależy na idealnym opakowaniu (mogę podesłać zdjęcia). Cena zabawki w takim pudełku to 110 zł. Odbiór osobisty lub przesyłka paczką pocztową priorytetową - koszt przesyłki 12 zł. Ewentualnie kurier dpd - 16 zł, pobraniowo - 21 zł. PS - "obserwujących" zachęcam do kontaktu:)

30.11|00:24

0
New Holland zabawka zdalnie sterowana 3125302 Rolmax Świdnik

sprzedajemy.pl Świdnik

New Holland zabawka zdalnie sterowana 3125302 Możliwość wysyłki kurierem 20 zł za pobraniem 16 zł z przedpłatą na konto Potrzebujesz innego produktu, części, oleju? Skontaktuj się z nami!!! 509 497 302 Sklep Rolmax Świdnik ODPOWIADAMY NA MAILE ORAZ SMS NA PRODUKTY UDZIELAMY 24 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI! WIĘCEJ PRODUKTÓW NA: ww.rolmax-sklep.pl

03.12|13:57

0
Kett Car Gokard na Pedały lata 60ąte 20w. Zabawka nie auto

sprzedajemy.pl Grójec

Kett Car Gokard na Pedały lata 60ąte 20w. Zabawka na pedały. Sprawny. nie auto Cena do negocjacji !!! ----------------------------- Kontakt: Proszę nie wydzwaniać a pisać, tylko tu na platformie, e-mail (napisz wiadomość do mnie) lub ewentualnie sms. 662 246 843 Wysyłka Pocztą Polską! Wysyłka na koszt kupującego. lub odbiór osobisty.

17.11|13:55

0
4marcel chodzik interaktywny zabawka NA PREZENT SMYK, Smik

www.gumtree.pl 49 Kraków

Idealny prezent dla dzieci. Praktycznie nieużywany, bo dziecko jest za duże. Opis produktu https://www.smyk.com/smiki-chodzik-interaktywny-2w1.html Najważniejsze to: stan bardzo dobry, wspaniała zabawka dla dziecka. Wymiary długość skrajna 50 cm, wysokość do siedzenia 22 cm, wysokość do kierownicy 44 cm, odległość: kierownica - fotel 30 cm Stan jak na zdjęciu - wszystko OK. Odbiór osobisty po uprzednim umówieniu się. Adres przy ul. Warszawska 20 (rejon Galerii Krakowskiej). Możliwy transport lub wysyłka (koszty pokrywa Nabywca). Jestem otwarty na negocjacje. Mają Państwo pytania, wątpliwości, propozycje – proszę dzwonić lub mailować. Kontakt 602 425 928 lub marcinceler@gmail.com. Mogę dosłać dokładny opis i szczegółowe zdjęcia. UWAGA !!! Towar wystawiany jest tematycznie dlatego polecam sprawdzenie innych moich ofert. Przy zakupie kilku rzeczy za przesyłkę płacą Państwo tylko raz – więc zakupy wychodzą taniej ! Wystarczy wpisać 4marcel w ramce Czego szukasz? (lewy górny róg głównej strony) i kliknąć Szukaj (prawy górny róg głównej strony)

27.11|18:10

0
Zestaw do boksowania Spiderman, zabawka sport idealna na prezen

www.olx.pl 15 Gdynia

Dzień dobry! Oferuję Państwu zestaw do treningu boksu dla dzieci, zestaw używany był 2-3 razy. Wszystko jest w 100 procentach sprawne, nieuszkodzone. Zestaw wyglada jak nowy i z pewnością bedzie idealnym prezentem. W innym ogłoszeniu mam na sprzedaż zestaw dla nieco bardziej doświadczonych bokserów. Polecam

01.12|03:53

0
Matchbox Linkits Weltraum Station model zabawka klocki 1984

sprzedajemy.pl Częstochowa

Witam mam do sprzedania 100% cały Matchbox Linkits Weltraum Station model zabawka klocki 1984 unikat. Wszystkie elementy są w bardzo dobrym stanie tak jak widać. Klocki są bardzo kreatywne ponieważ można z nich robić różne kształty tym samym wyrabiają wyobraźnię dziecka jak również manualną sprawność.Dołączona instrukcja jak zbudować stację. Po więcej zapraszam o kontakt telefoniczny możliwa wysyłka.

07.12|21:59